תופסים כיוון חישוקים

מצוינות בתעסוקה

תוכנית תופסים כיוון - צעירים עושים קריירה

הצורך החברתי

במדינת ישראל ישנם אלפי צעירים מוכשרים, המתקשים להשתלב בתעסוקה מיטבית. איתורם ויצירת שינוי תעסוקתי איכותי, משמעותיים להצלחתם ולחיזוק החוסן החברתי והכלכלי בישראל.

מה בתכנית

ידע וארגז כלים

הכנה לתעסוקה ופיתוח
מסלול קריירה

תחושת מסוגלות

פיתוח כישורים אישיים
ורגשיים ויצירת הזדמנויות
לתחושת הצלחה

מנטור אישי

תמיכה, ייעוץ, מידע

רשת קשרים

חיבור לרשת קשרים
חזקה ורלוונטית בתחומם

מבנה התוכנית

לפרטים נוספים על תופסים כיוון

שותפים לתוכנית

עמותת בוגרי יחידות

עסקים ידידים

מרכזי צעירים

דניאל גאישובר 29, באר שבע- בוגר תופסים כיוון