ידיים אחת על השנייה

אגודת הידידים בארה"ב

יו"ר אגודת הידידים

Shiri Segev

Founding Chair Jewish Community Relations Council of Boston, Board Member

חברי אגודת הידידים

Elana Mokady

Vice-Chair ; Artist & Founder, Elana Mokady Art

Jaka Saarony

Vice-Chair ;The Boston Jewish Community Day School, Board Member; Academy at Charlemont, Board Member & Treasurer

David Fine

Attorney, Entrepreneur and Private Investor

Gil Zimmermann

Founding Partner, FXP

Joan Wasser Gish

Director of Systemic Impact, Boston College Center for Thriving Children

Karin Sharav-Zallkind

NoBox Studio & No Name Office Founder; Design Museum Everywhere Impact Society & Workplace Innovation Think-Tank Member

Michal Zimmermann

U.S. & Israel Attorney; Owner & Professional Photographer, MZoom Studio

Naomi Zygiel-Almozlino

Real Estate Broker, Coldwell Banker; Archiect, AIA

Ron Cohen

President and CEO of SIG SAUER, Inc