בונים עתיד: הכשרת מדריכים

מצויינות בהשכלה

פס ירוק מסולסל

מוביליות לסטודנטים מהפריפריה
החברתית והגאוגרפית

בוגרת העמותה עם מדריכה
חץ ירוק לצד שמאל למעלה

שותפים לדרך