מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

מאחר ש"חינוך לפסגות" (ע"ר) (להלן "העמותה") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט, מערכות המידע ומאגרי המידע שהיא מנהלת ומפעילה (להלן "האתרים"), החליטה העמותה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתרים, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.
מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי העמותה ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד משתמשת העמותה במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתרים או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתרים.

כללי

בעת שימוש בשירותי האתרים נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, פרטים אישיים שנמסרו על ידך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית ועוד.

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותי העמותה, העמותה תבקש ממך את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים.

מאגר המידע

הנתונים שנאספו יישמרו במאגרי המידע של העמותה ובאחריותה.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות כל דין, על מנת :

 • לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתרים .
 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים.
 • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
 • לקיים תהליכי למידה על אופן השימוש באתר, שכיחות השימוש בדפים וכל מידע רלוונטי אחר
 • כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך.
 • לאפשר פניה חוזרת מהעמותה למשתמש אשר מסר את פרטיו.
 • לאפשר את קליטתך והפעלתך כחניך/ עובד/ מתנדב/ מלגאי בפעילות העמותה.
 • לאפשר לעמותה לתמוך בפעילותך כחניך/ עובד / מתנדב/ מלגאי במסגרתה ולהעניק לך את שירותיה.

דיוור ישיר אלקטרוני

העמותה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך לדואר האלקטרוני ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.
העמותה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים אלא בהתאם לחוק בלבד, כמו כן תתכן העברת כתובת מייל לשם קידום פרסומים הקשורים בעמותה. במידה ואינך מעוניין בכך, ניתן לפנות לעמותה באמצעות פרטי ההתקשרות המופיעים מטה.
העמותה רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

מסירת מידע לצד שלישי

העמותה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים שמסרת ביודעין ואת המידע שנאסף על פעילותך באתר אלא באחד או יותר מהמקרים המפורטים להלן:

 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין העמותה שתחייב חשיפת פרטיך בהתאם לדין;.
 • אם תבצע באתרים פעולות שבניגוד לדין;
 • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
 • אם העמותה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו;
 • במידה ונתת לעמותה אישור מפורש למסור מידע אישי לגורם חיצוני (מוסד אקדמאי, גוף שולח, משרד החינוך, אישור העדר עבירות מין ממשטרת ישראל וכו')

Cookies

אתר העמותה משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies ויש באפשרותך לשנות הגדרות של שמירת Cookies , אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
פרסומות של צדדים שלישיים

מעת לעת ובדומה לאתרים רבים ברשת האינטרנט, העמותה מתירה לחברות וארגונים אחרים לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי העמותה יכולים להגיע ממחשביהם של אותן חברות וארגונים. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות וארגונים אלו מציבים Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות וארגונים אלו עושים ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של העמותה.

אבטחת מידע

העמותה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
פנייה כזאת יש להפנות אל info@e4e.org.il או באמצעות פקס מס' 03-6013612 או בדואר רגיל אל: עמותת "חינוך לפסגות" , רחוב קויפמן 6, תל אביב- יפו, 6801298.
בנוסף, אם המידע שבמאגרי העמותה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב בפניה לכתובת שצוינה לעיל שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע הרלוונטי השייך לעמותה.

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.