לוד- מרכז נווה ירק

המרכז הוקם בשיתוף משרד החינוך, עיריית לוד קרן בלום ועמותת חינוך לפסגות.

מרכז יסודי ערבי שהוקם בשנת 2016 ומשותף לבתי הספר אל ראשדיה, אל ראזי ואלמנאר.

דואר אלקטרוני: m.lod4@e4e.org.il