poalim e4e

סטודנטים וסטודנטיות

זו ההזדמנות שלכם
להשפיע ולזכות במלגה בסך

10,000

מלגה וסט כלים חדשניים לקריירה

הצטרפו לנבחרת

פועלים להצלחה

השפיעו על דור העתיד ובנו את עתידכם!

קרן המלגות 'פועלים להצלחה' של בנק הפועלים בשיתוף עמותת 'חינוך לפסגות' פועלת על מנת לקדם השכלה גבוהה בפריפריה החברתית והגיאורפית בישראל, ומזמינה סטודנטיות וסטודנטים בעלי אג'נדה חברתית, להצטרף לנבחרת של 100 המילגאים של הקרן. כל הסטודנטים והסטודנטיות יקבלו מלגה וסט של כלים חדשניים לקריירה ולעולם התעסוקה החדש.

ההרשמה למילגה (לשנה זו) הסתיימה!

בחסות בנק הפועלים.
קרן המלגות מנוהלת ע"י עמותת 'חינוך לפסגות'

בכל שנה תחולק מכסת
מלגות מוגדרת
תינתן עדיפות לסטודנטים מהפריפריה
החברתית או הגיאוגרפית
יש למלא את טופס
הגשת המועמדות במלואו