תל אביב-יפו- מרכז יאפא יסודי

המרכז הוקם בשיתוף עיריית תל אביב יפו ועמותת חינוך לפסגות.

מרכז יסודי יאפא הוקם בשנת 2007 משותף לבתי הספר אחווה וחסן ערפה.

דואר אלקטרוני: m.jaffa1@e4e.org.il