תל אביב-יפו- מרכזים אקדמית צעירה ואקדמית בוגרת

המרכזים הוקמו בשיתוף עיריית תל אביב יפו ועמותת חינוך לפסגות.

מרכז אקדמית חטיבה הוקם בשנת 2006 בבית הספר עירוני ז.

דואר אלקטרוני:m.ac.y@e4e.org.il

מרכז אקדמית תיכון הוקם בשנת 2008 בבית ספר עירוני ז.

דואר אלקטרוני: m.ac@e4e.org.il