עכו- מרכז שיכון

המרכז הוקם בשיתוף משרד החינוך, עיריית עכו, קרן תמי ועמותת חינוך לפסגות.

מרכז יסודי שהוקם ב 2018 משותף לבתי הספר גורדון ואשכול.

דואר אלקטרוני: m.akko2@e4e.org.il