נתניה- מרכזים על-יסודי חטיבה ותיכון

המרכזים הוקמו בשיתוף משרד החינוך עיריית נתניה ועמותת חינוך לפסגות. מרכז על יסודי חטיבה שהוקם בשנת 2010 משותף לבתי הספר אורט גוטמן ותיכון אלדד.

מרכז על יסודי חטיבה- דואר אלקטרוני:m.natanya4@e4e.org.il

מרכז על יסודי תיכון- דואר אלקטרוני: m.natanya2@e4e.org.il