נתניה- מרכז אזורים

המרכז הוקם בשיתוף משרד החינוך עיריית נתניה ועמותת חינוך לפסגות.

מרכז יסודי שהוקם ב- 2007 משותף לבתי הספר שז"ר אמית עמיטל , קמפוס דורה לאומנויות ואילן רמון.

דואר אלקטרוני: m.natanya@e4e.org.il