חצור- מרכזים יסודי ועל יסודי אורט

המרכזים הוקמו בשיתוף משרד החינוך, מועצת חצור הגלילית ועמותת חינוך לפסגות.

מרכז יסודי שהוקם בשנת 2008 משותף לבתי הספר: שבט סופר, חוני המעגל, אורט יסודי ע"ש אברט.

דואר אלקטרוני: m.hazora@e4e.org.il

מרכז על יסודי בבית הספר אורט הוקם בשנת 2010.

דואר אלקטרוני: m.hazor-ac@e4e.org.il