זרזיר- מרכז יסודי

המרכז הוקם בשיתוף משרד החינוך, מועצה מקומית זרזיר ועמותת חינוך לפסגות.

מרכז יסודי הוקם בשנת 2017 משותף לבתי הספר יסודי זרזיר, ערב אלגריפאת וערב אלמאזריב.

דואר אלקטרוני: m.zarzeer@e4e.org.il