לוד- מרכז העיר

המרכז הוקם בשיתוף משרד החינוך, עיריית לוד קרן בלום ועמותת חינוך לפסגות.

מרכז יסודי הוקם בשנת 2012 משותף לבתי הספר: מעפילים ולוי אשכול.

דואר אלקטרוני:m.lod2@e4e.org.il