לוד- מרכז גני אביב

המרכז הוקם בשיתוף משרד החינוך, עיריית לוד קרן בלום ועמותת חינוך לפסגות.

מרכז יסודי הוקם בשנת 2011 משותף לבתי הספר: זבולון המר וגני אביב.

דואר אלקטרוני: m.lod@e4e.org.il