ירושלים- מרכז יסודי גילה

המרכז הוקם בשיתוף משרד החינוך, עיריית ירושלים ועמותת חינוך לפסגות.

מרכז יסודי נוסף שהוקם בשנת 2022 בבית הספר גילה ממלכתי א.

דואר אלקטרוני: m.jer@e4e.org.il