ירושלים- מרכז יסודי אריאל

המרכז הוקם בשיתוף משרד החינוך, עיריית ירושלים ועמותת חינוך לפסגות.

מרכז יסודי שהוקם בשנת 2009 בבתי הספר אריאל.

דואר אלקטרוני: m.jer@e4e.org.il