בסמת טיבעון- מרכז יסודי

המרכז הוקם בשיתוף משרד החינוך, מועצה מקומית בסמת טבעון ועמותת חינוך לפסגות.

מרכז יסודי הוקם בשנת 2017 משותף לבתי הספר: יסודי בסמת טבעון ,יסודי משותף, וערב אלחלף.

דואר אלקטרוני: m.basmat@e4e.org.il